Współpraca z Muzeum Ziemi Błońskiej

            Szkoła Podstawowa w Bożej Woli nawiązała współpracę z Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu. W ramach współpracy zorganizowano spotkanie, na którym omówiono plany edukacyjne muzeum, jak również wymieniono się propozycjami edukacyjnymi szkół, m. in. szkoły w Bożej Woli.

            Spotkanie odbyło się 04 października 2018 roku. Obecna na nim była p. Justyna Michta upoważniona przez panią dyrektor Danutę Świerczyńską.

            Pani Justyna Michta otrzymała ofertę warsztatów edukacyjnych dla uczniów, jak również ofertę zwiedzania wystawy poświęconej powstaniu warszawskiego „Moje miasto Błonie… Powstanie Warszawskie 1944”. Ze swojej strony przedstawiła szkolny projekt „Sto na Sto”, do realizacji którego zaprosiła obecnych dyrektorów i nauczycieli szkół błońskich.

            W ramach podjętej współpracy uczniowie pod opieką nauczyciela plastyki – pani Grażyny Kubali-Mazur wzięli udział w konkursie plastycznym „Namaluj Niepodległość”. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż prac odbędą się 18 października.

            Nasi harcerze otrzymali propozycję udziału w Rodzinnej Grze Miejskiej „Harcerstwo w czasie okupacji a dziś”. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 20 października.

                                                                                                                      Justyna Michta