Werdykt jury konkursu „Do hymnu!”.

            W projekcie wzięło udział 289 szkół podstawowych z 16 województw, w tym Szkoła Podstawowa w Bożej Woli. 64 000 dzieci podczas przesłuchań śpiewało Mazurka Dąbrowskiego i inne pieśni (m.in. Bogurodzicę, Rotę, czy Żeby Polska była Polską). Zgodnie z regulaminem konkursu, co najmniej 50% uczennic i uczniów danej szkoły miało zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego i dwie wybrane pieśni hymniczne. Najwięcej, bo ponad 1000 dzieci, zaśpiewało razem w jednej z kieleckich szkół, najmniej – osiemnaścioro – w jednej z łódzkich.

Szkoły, które startowały w konkursie, pochodzą z całej Polski: od Wyspy Wolin po Rzeszów, od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk i Opolskie – zewsząd, gdzie chce się świętować tę wyjątkową rocznicę poprzez wspólne doświadczanie muzyki. Popularyzacja pieśni hymnicznych wśród najmłodszych to inicjatywa, która angażuje społeczności szkolne i aktywizuje uczniów wokalnie oraz edukuje historycznie. Konkurs ma na celu również popularyzację muzyki, poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych oraz rozwój kompetencji społecznych, poprzez wdrażanie do współpracy w grupie i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

W skład jury weszli pracownicy naukowi uniwersytetów muzycznych: prof. zw. dr hab.  Anna Domańska, prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, prof. zw. dr hab. Roman Grucza, prof. dr hab. Grzegorz Oliwa, prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski, prof. UMFC dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMCS dr hab. Małgorzata Nowak, prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon, dr hab. Michał Sławecki, prof. dr hab. Barbara Sobolczyk. Pracom komisji konkursowej przewodniczył Krzysztof Kozłowski.

Jury poddało ocenie wykonanie hymnu i pieśni hymnicznych. Nie wygraliśmy nagrody pieniężnej, ale cieszymy się i jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy wziąć udział tak istotnym i pięknym konkursie. Uczniowie, którzy śpiewali i przynieśli pisemne zgody od rodziców, otrzymali dyplomy od Narodowego Centrum Kultury.

W związku z ogromną popularnością konkursu Narodowe Centrum Kultury już zapowiedziało jego drugą edycję, do której zgłosiliśmy naszą szkołę.

Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

                                                                                              Justyna Michta

 

Do hymnu