Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Żbikowie

We wtorek, 5 grudnia 2017r, pięcioosobowa grupa uczniów i harcerzy z II Drużyny Harcerskiej im. Rudego z Bożej Woli pod opieką hm A. Sakowskiej i mamy jednej z harcerek p. E. Suchowolak odwiedziła niepełnosprawne dziewczynki w Domu Pomocy Społecznej w Żbikowie. Zawieźli im dary ofiarowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Były to zabawki, środki czystości, słodycze, odzież. Dom zamieszkuje 105 mieszkańców. Opiekują się nimi Siostry Benedyktynki Samarytanki. Siostra dyrektorka podziękowała w imieniu podopiecznych za dary serca i zaprosiła uczniów na styczniowe Jasełka w wykonaniu mieszkanek.

Anna Sakowska