Wycieczka do Warszawy

            30 listopada odbyła się kolejna wycieczka szkolna, na którą udali się uczniowie klas: 4, 5a i 5b. Najpierw wzięliśmy udział w fenomenalnej lekcji muzyki, uczestnicząc w specjalnej próbie Orkiestry Polskiego Radia. Kilkadziesiąt osób grających na różnorodnych instrumentach wywarło na nas ogromne wrażenie. Dyrygent przeprowadził krótką lekcję na temat rodzajów głosów ludzkich. Zajęcia były interaktywne, bo mogliśmy uczestniczyć w niektórych partiach utworów.
Następnie w Muzeum Narodowym uczestniczyliśmy w lekcjach łączących historię oraz sztukę. Tematem rozważań były kwestie dotyczące kultury polskiej szlachty oraz wiadomości dotyczące polskich królów.
Ciekawie prowadzone zajęcia, miła atmosfera oraz pomoce naukowe i ćwiczenia zainteresowały każdego. Nasi uczniowie zostali pochwaleni za wspaniałą postawę oraz właściwe zachowanie w instytucjach kulturalnych.
            Opiekę sprawowały panie: Urszula Pomarańska, Justyna Michta, Agata Mroczkowska i Paulina Mateusiak.

                                                                                                                      Justyna Michta