OGÓLNOPOLSKI KONKURS #OSEWyzwanie

Z radością informuję, że pani Elżbieta Sakowska – nauczycielka informatyki, wychowawczyni klasy 1 oraz drużynowa zuchów – wygrała dla szkoły mobilną pracownię multimedialną. Do zwycięstwa znacząco przyczyniła się uczennica klasy 5a – Karolina Mierzejewska, która wykonała specjalną – komputerową pracę plastyczną.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, w tym: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli, którą na początku września zgłosiła pani Elżbieta Sakowska.

Warunki konkursu:

  1. szkoła z miejscowości liczącej do 50 tysięcy mieszkańców
  2. zgłoszenie szkoły do projektu OSE
  3. wykonanie hasła konkursowego
  4. zgłoszenie szkoły do programu mLegitymacja szkolna
  5. przysłanie specjalnie przygotowanej pracy plastycznej pt. „Smart szkoła”
  6. zgłoszenie szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek
  7. udział w konferencjach w Radomiu i Białej Podlaskiej

Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie – NASK. Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym.

Podziękowania kieruję do:

  • Pani Elżbiety Sakowskiej – głównej „sprawczyni” zwycięstwa.
  • Uczennic – Weroniki Bachury, Kamili Szczepańskiej i Karoliny Mierzejewskiej, które wykonały prace do etapu szkolnego. Praca Karolina wygrała w eliminacjach.
  • Pana Norberta Gettera, który wykazał się niezwykłą czujnością i informował na bieżąco dyrektora szkoły na temat konkursu OSEWyzwanie.

                                                                                                          Justyna Michta

                                                                                                          dyrektor szkoły