Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej

10 listopada 2016 r. w naszej szkole została przeprowadzona Ogólnopolska

Olimpiada Mitologiczna. Celem olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat

wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

Chętni uczniowie przygotowywali się do olimpiady na zajęciach rozwijających z języka polskiego pod kierunkiem p. Justyny Michty oraz samodzielnie w domu. Materiałem źródłowym do testu była książka Jana Parandowskiego „Mitologia”.

W kategorii „gimnazjum” wzięło udział w całej Polsce 2537 uczniów, natomiast w kategorii „szkoła podstawowa” 3979 uczniów. Z naszej szkoły przygotowało się 9 uczniów.

Szczególnie cieszy nas fakt, że Julia Bosacka – uczennica IV klasy – zajęła 15 miejsce i otrzymała tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Julia zdobyła 212 punktów na maksimum 240 punktów; czyli udzieliła ponad 88% trafnych odpowiedzi. Jest to ogromny sukces, zważywszy na fakt, iż czwartoklasiści jeszcze nie uczą się na temat mitologii. Ten zakres wiedzy znajduje się dopiero w programie nauczania piątej klasy. Tym bardziej należą się gratulacje Julii Bosackiej!

Pozostałe wyniki przedstawiają się następująco:

Gimnazjaliści:

Robert Nowecki, Marcin Pąk – zajęli ex aequo 39. miejsce.

Mikołaj Łykowski i Wiktoria Wojtysiak – zajęli 49. miejsce.

Michał Mierzejewski – 55 miejsce. Szymon Pliszka – 56 miejsce.

Wyższe wyniki uzyskali uczniowie szkoły podstawowej:

Franciszek Kirszling ( IV klasa) – 33 miejsce, Joanna Michta ( V klasa) – 41 miejsce.

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników

i zapraszamy na kolejne olimpiady.