Konkurs matematyczny MAX

9 marca 2016 r. odbyła się II edycja ogólnopolskiego internetowego konkursu Maks Matematyczny. Wzięło w niej udział ok. 4,5 tys. uczestników z 858 szkół, w tym trzech uczniów Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego z Bożej Woli.

Zadaniem konkursowym każdego uczestnika konkursu było samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych w dniu konkursu.

Wyniki konkursu:

Uczeń kl. II gimnazjum Nowecki Robert otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik, uzyskał 12 miejsce w województwie i 47 w kraju.

Anna Sakowska