Konkurs matematyczny Mat

13 stycznia 2016 r odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Mat. Wzięło w nie udział ponad 9 tys. uczestników, w tym 22 uczniów Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego z Bożej Woli. Wyniki konkursu:

Uczeń kl. II gimnazjum Nowecki Robert otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik, uzyskał 84% punktów, 21 miejsce w województwie mazowieckim i 59 miejsce w kraju.

Anna Sakowska