Profilaktyka przez kulturę, czyli gimnazjaliści na „Wspomnieniach narkomanki”!

                W dniu 22 listopada 2017r grupa uczniów z gimnazjum obejrzała spektakl profilaktyczny pt:” Wspomnienia narkomanki”. Na przedstawienie uczniowie pojechali pod opieką pedagoga pani Agaty Mroczkowskiej(która wyjazd zorganizowała) i wychowawców pni Anety Krasińskiej i pani Beaty Gumińskiej.

Spektakl wystawiał Kielecki Teatr Lektur. Przedstawienie to sceniczna adaptacja książki Barbary Rosiek pt. :”Pamiętnik narkomanki”, z uwzględnieniem zagrożenia dopalaczami.

Przed oczami widzów rozegrała się wstrząsająca historia dziewczyny przypadkowo wplątanej w spiralę narkotykową, a z detaliczną precyzją opisana w książce Barbary Rosiek „Pamiętnik narkomanki”, posłużyła do stworzenia postaci kobiety w tym scenicznym obrazie. Kolejne etapy choroby, aż po niemal „złoty”, czyli śmiertelny strzał, odmierzają rytm poszczególnych scen.

„Jedna z dziesięciu osób, która spróbuje narkotyku, uzależni się od niego, a co trzecia z tych, które się uzależnią umrze”. To zdanie zaczerpnięte z klinicznych policyjnych statystyk, a wiszące jak widmo wyroku nad każdym sięgającym po narkotyk, pojawia się kilkakrotnie w spektaklu niczym refren. Nieprzypadkowo. Ta inscenizacja ma bowiem służyć przełamaniu stereotypu w myśleniu na ten temat. A stereotyp jest następujący:” mnie się jakoś uda, za zresztą…cóż tam statystyka, albo wynik badań…” A one są przerażające!

Spektakl utrzymany jest w konwencji fabularyzowanego dokumentu. Z jednej strony pozwala to zachować wierność książkowym zwierzeniom bohaterki „Pamiętnika….”, z drugiej zaś strony daje możliwość wprowadzenie na scenę postaci Narratora , który korzystając z obecnej, a znakomicie bogatszej wiedzy na ten temat, niż w czasach powstania książki, staje się mentorem oprowadzającym widza po meandrach narkotykowej spirali, dodając inscenizacji światła współczesności.

I w owej współczesności, a właściwie tragicznemu narkotykowemu żniwu tzw. dopalaczy poświecona jest finałowa część spektaklu udzielając odpowiedzi na min. takie pytania: „Skąd wzięły się dopalacze?”, „Jakie jest ich działanie?”, „Dlaczego są takie groźne dla naszego organizmu?”. Daje to młodzieży oręż w postaci faktów, zdarzeń i informacji z owym żniwem narkotykowym związanych.

W postać głównej bohaterki wcieliła się Magdalena Jarek, narratorem jest reżyser spektaklu Marek Tercz, oprawa muzyczna Szymon Chwostowicz, realizacja muzyczna Michał Kasprzyk.

Zachęcam do przeczytania „Pamiętnika narkomanki” Barbary Rosiek oraz do dyskusji w gronie znajomych i rodziny.

Pamiętajmy, nic tak nie chroni dzieci przed spiralą uzależnień, jak bliskie relacje rodzinne, atmosfera miłości i wzajemnego zrozumienia panująca w domu.

Opracowała Agata Mroczkowska pedagog