Działania profilaktyczne przeprowadzone od września 2017r przez pedagoga lub zorganizowane prze pedagoga szkolnego;

1. „Cyberprzemoc. Zjawisko hejtu.” – klasa 3A gimnazjum

2. Spotkania profilaktyczne z uczniami całej szkoły pt.:” Bezpieczny powrót do domu- spotkanie z nieznajomym”.

3. Pogadanki profilaktyczne na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów, drugi i trzeci poziom edukacyjny.

4. Udział w konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej z zakresu profilaktyki uzależnień pt.” Znajdź właściwe rozwiązanie”. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu obchodzonego w dniu 16 listopada.

 

5. Warsztaty profilaktyczne;

Klasy 4-7 „Agresja i przemoc. Cyberprzemoc.” 2razy po 45 minut

Odziały gimnazjalne „Agresja i przemoc. Cybreprzemoc z elementami zagrożeń medialnych i bezpieczeństwa w sieci. Używki w okresie dojrzewania- uzależnienie od substancji zmieniających świadomość”. 4 razy 45 minut, prowadzący psycholog, terapeuta uzależnień.

Działania profilaktyczne zaplanowane do grudnia 2017r przez pedagoga lub zorganizowane prze pedagoga szkolnego;

1.” Olimpiada w Jarzynowie”- przedstawienie dla uczniów całej szkoły. Przedstawienie odbędzie się w ramach programu profilaktycznego Trzymaj Formę,
w przedstawieniu biorą udział   uczniowie trzecich klas gimnazjum.

2. Przedstawienie profilaktyczne „ Wspomnienia narkomanki” – uczniowie gimnazjum, 22 listopada.

3. Pogadanki profilaktyczne w dniu 29, 30 listopada, policja st asp Sławomir Janowiec

0 -3 Bezpieczny powrót do domu

4- 7 Przemoc rówieśnicza w tym słowna. Cyberprzemoc, w kontekście odpowiedzialności prawnej nieletnich

Oddziały gimnazjalne; Narkotyki, dopalacze oraz inne substancje zmieniające świadomość w ujęciu odpowiedzialności prawnej nieletnich.