24.10.2019 uczniowie klasy IV w towarzystwie kolegów i koleżanek z klas Va i V b, pod opieką wychowawców p. B. Nasiadka, B. Gumińskiej, T. Mariańskiego oraz nauczyciela W. Denisiewicz udały się na wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zwiedzanie Zamku Królewskiego miało charakter lekcji muzealnej pt. „ Z wizytą u Króla”. Pani przewodnik w bardzo interesujący sposób wprowadziła uczestników wycieczki w czasy panowania ostatniego Króla Polski. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, zadając jak również odpowiadając na zadawane przez Panią przewodnik pytania. Zobaczyli komnaty i korytarze zamkowe oraz prywatne pokoje króla. Zapoznali się z zasadami i zwyczajami obowiązującymi w zamku. Dowiedzieli się o tradycji Obiadów Czwartkowych oraz zobaczyli jadalnię w której te spotkania się odbywały. W ramach nagrody za bardzo aktywne uczestnictwo uczniowie klasy IV zostali wprowadzeni do piwnic zamkowych.

Po wizycie w Zamku Królewskim wszyscy uczniowie udali się pod pomnik Małego Powstańca, pod którym zapaliliśmy znicz symbolizujący naszą pamięć dla tych, którzy polegli w walce za naszą Ojczyznę.