Podziękowanie dla rodziców za wsparcie akcji charytatywnej

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
                                                                                                       Jan Paweł II

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość.

DZIĘKUJEMY !

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie
i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka.