12 listopada odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie wysłuchali wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów i choru. Najważniejszym przesłaniem naszej uroczystości byłaby myśl starożytnego historyka Tukidydesa: „Narody tracąc pamięć, tracą życie”. Program przygotowały Panie Dorota Rokicka i Karina Juraga – Horosz.

Dorota Rokicka