Wyniki ogólnopolskiego konkursu matematycznego

Alfik matematyczny

w r.szk.2015/2016

W konkursie brało udział 34 uczniów z klas IV – VI SP oraz I – III Gim naszej szkoły.

Najlepsi okazali się:

1.     Nowecki Robert – kl. II Gim. Uczeń zdobył 132,5 p., czyli 83,3 % punktów możliwych do zdobycia, uzyskał 37 miejsce w województwie mazowieckim, 128 miejsce w kraju. Otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik w konkursie oraz darmowy udział w konkursie MAX 2016.

2.     Mierzejewski Michał – kl. II Gim. Uczeń zdobył 108,5 p., czyli 72,3 % punktów możliwych do zdobycia, uzyskał 116 miejsce w województwie mazowieckim, 449 miejsce w kraju. Otrzymał dyplom za dobry wynik w konkursie.

3.     Ryszka Marcin – kl. VI SP. Uczeń zdobył 76,5 p. Uczeń otrzymał darmowy udział w konkursie MAX 2016.

Anna Sakowska