Boża Wola, 12.09.2017r.

UWAGA RODZICE !!!

 W ramach

„Programu dla szkół”

na rok szkolny 2017/2018 uczniowie klas I – V Szkoły Podstawowej będą nieodpłatnie otrzymywali owoce, warzywa lub mleko / w każdy dzień tygodnia kiedy odbywa się nauka w szkole/.

 

Produkty będą wydawane każdego dnia – mleko lub owoce lub warzywa.

W przypadku nieobecności ucznia, produkty nie mogą być przechowywane w szkole, może skorzystać inne dziecko.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody aby jego dziecko otrzymywało w/w produkty, proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia wychowawcy klasy.