Deklaracja na obiady

DEKLARACJA NA KORZYSTANIE Z OBIADÓW
Deklaruję chęć zakupu obiadów dla mojego dziecka …………………………………………………. / imię i nazwisko /
z klasy ……………………………. od dnia …………………………….. 2020 roku w cenie 10 zł za jeden obiad /drugie danie/ od firmy cateringowej „Pora karmienia” z Błonia. Obiad dziecko otrzyma w pojemniku jednorazowym wraz z jednorazowymi sztućcami. Zobowiązuję się do stosowania n/w zasad korzystania z posiłków.
1. Deklaruję zakup obiadów dla swojego dziecka na miesiąc z uwzględnieniem dni roboczych w szkole.
2. Dokonuję płatności przelewem z góry za dany miesiąc w terminie do 7 dni na konto Usługi Cateringowe Pora karmienia, Bar mleczny s.c., 05-870 Błonie, ul. Traugutta 8, nr. konta 33 1020 1055 0000 9102 0331 2261. Przykładowy tytuł wpłaty – co powinno być wpisane np: SP Boża Wola Jan Kowalski 09 2020. /Kwota przelewu 130,-/.
3. W przypadku nieprzewidzianej nieobecności dziecka w szkole w miesiącu, za który została dokonana wpłata, zgłaszam nieobecność wyłącznie drogą mailową na adres a.salamon@bozawola.edu.pl do godziny 18.00 dnia poprzedzającego, że dziecko nie będzie jadło obiadu w dniach od ………..……. do ………..…….. . Kwota zapłacona z góry za dany miesiąc będzie odliczona przez rodzica w miesiącu następnym przy wpłacie. Dotyczy to zgłoszonych nieobecności lub rezygnacji od miesiąca następnego.
4. Jeśli szkoła nie otrzyma maila powiadamiającego o nieobecności dziecka zobowiązuję się odebrać danego dnia posiłek w szkole w godzinach wydawania w celu niezwłocznego spożycia. Nieodebrany obiad jest traktowany jako odpadki. Jestem poinformowany/a, że szkoła nie spełnia warunków sanitarnych do przechowywania posiłków przywożonych przez firmę cateringową.
5. Zobowiązuję się kontrolować swoje wpłaty – szkoła odpowiada wyłącznie za przekazanie liczby obiadów na dany dzień.
6. Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego numeru telefonu do kontaktu dla firmy cateringowej. Telefon nr. …………………………………………. .
7. Proszę o uwzględnienie w diecie produkty, na które dziecko jest uczulone i nie może spożywać : ……………………………………………… ………………………… .

…………………………………………….
/data, czytelny podpis rodzica/opiekuna/
Kontakt telefoniczny do szkoły w celu dodatkowych wyjaśnień – Agnieszka Salamon 22 725-32-68 w godzinach pracy sekretariatu.