06 października do Powiatowego Zarządu Dróg oraz do Urzędu Gminy Baranów zostało wysłane pismo z wnioskiem o instalację sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ulicy 1 Maja.

Do wniosku dołączono listę z 485 podpisami Mieszkańców, Rodziców, Radnych, Sołtysów, którzy zgadzają się, że natężenie ruchu na ulicy 1 Maja jest bardzo duże, a sygnalizacja świetlna przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa. Dopóki nie nastąpi przebudowa ulicy 1 Maja wniosek złożony do Urzędu Gminy zawierał postulat zorganizowania „Pana Stopka”, który regulowałby poranny ruch w okolicy szkoły.