ZEWNĘTRZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W GRODZISKU MAZOWIECKIM

UL. BAŁTYCKA 30

TEL: (22) 755-55-74

E-MAIL: pppgrodzisk@powiat-grodziski.pl

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 116111

Numer przeznaczony dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia możliwość rozmowy o sprawach ważnych i trudnych. Linia czynna od 12;00 do 22;00. Pomoc online: www.116111.pl/napisz

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

800-100-100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i pomoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12;00 – 18;00, pomoc online: pomoc@800100100.pl

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800-12-12-12

Numer przeznaczony zarówno dla dzieci jak i rodziców, którzy chcą zgłosić problem. Linia czynna od 8;15 do 20;00

INSTYTUCJE POMOCOWE

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W GRODZISKU MAZOWIECKIM

UL. DALEKA 11

TEL. (22) 724-15-70;724-07-09

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

grupa terapeutyczno – wspierająca dla dzieci i młodzieży.

Szpital Zachodni, ul. Daleka 11, Grodzisk Maz.

Celem grupy jest nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Dodatkowym założeniem jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom. Grupa działa w piątki od 14;00 do 17;00

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Żyrardów ul. 1-go Maja 17/21