Boża Wola, dn. 15.09.2017r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

            W dniu 15.09.2017r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli przeprowadzono wybory do Samorządu Szkolnego. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono Przewodniczącego: Mateusza Nasiadka, Zastępcę: Sandrę Pomarańską oraz Sekretarza: Anielę Potoczną. W skład Samorządu wchodzą także z urzędu wszyscy Przewodniczący klas.
           Uczniowie w tym samym głosowaniu wybierali również opiekunów Samorządu, w tym roku zostali nimi: Pan Tomasz Mariański, Pan Maciej Pater oraz Pani Paulina Mateusiak.

Protokół sporządziła
Paulina Mateusiak

ŻYCZYMY OWOCNEJ WSPÓŁPRACY!!! 🙂

 

Samorzd szkolny 20172018