III Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej

09 listopada 2019 roku w Domu Kultury w Bramkach odbyło się wspaniałe spotkanie integracyjne z okazji Święta Niepodległości. Tego dnia licznie przybyli harcerze zaprezentowali się na III Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, a mieszkańcy Bramek, Bożej Woli, Żab, Bieniewa, Bronisławowa i okolicznych miejscowości mieli możliwość obejrzeć występy solowe i zespołowe, oraz wspólnie pośpiewać piosenki patriotyczne.

Na spotkaniu obecnych było ponad 170 gości, 50 zuchów i harcerzy: nasz Szczep „Granica” – gromada zuchowa Jeżozwierze, II DH im. Rudego, Harcerze Starsi. Przyjęliśmy też gości z sąsiadujących środowisk harcerskich: Gromadę zuchową z Błonia: Tropiciele i Poszukiwacze; Harcerzy z Próbnej DH ze Święcic; Drużynę Harcerską z Teresina; Krąg Instruktorski z Płochocina.

Harcmistrz Anna Sakowska jest na pewno zadowolona, że iskra harcerstwa, którą wniosła do naszego środowiska, padła na dobry grunt i przynosi dobre owoce.

Gdy sala wypełniła się po brzegi, prezes Stowarzyszenia Wspólny Cel – pani Barbara Wielogórska – powitała wszystkich obecnych. Wyraziła wielką radość z tak licznej publiczności – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Podkreśliła doniosły fakt, że możemy spotkać się w wolnym kraju i wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne.

Następnie pani Krystyna Gotowiec – harcerka i emerytowana nauczycielka historii, pasjonatka pracy z dziećmi i młodzieżą – wspaniale znana w środowisku lokalnym – przybliżyła wydarzenia historyczne dotyczące utraty i odzyskania niepodległości.

Z kolei uczniowie 8 klasy – Justyna Szczepańska i Stanisław Miśkiewicz pełniący rolę konferansjerów – zapowiadali występy przeplatane wspólnym śpiewem piosenek. Pan Andrzej Rybak – sołtys Bramek –wyświetlał teksty na ekranie, więc każdy mógł śmiało śpiewać, do czego zresztą muzykująca dyrektor szkoły – pani Justyna Michta – nie musiała wiele zachęcać, bo rzeczywiście czuło się ducha radości, wolności i dumy. Pewnym urozmaiceniem były zagadki historyczne oraz muzyczne. Niejeden zuch mógł się pochwalić znajomością barw narodowych lub nazwiska ojca niepodległości, za co dostawał słodką nagrodę.

Najmłodsi, pod czujnym okiem pani Elżbiety Sakowskiej, wykonywali piękne kotyliony, a po solidnych marszowych śpiewach można było posilić się nieco przy słodkim stoliku.

Każdy z zespołów, dzięki hojności Gminy Błonie i Gminy Baranów, otrzymał dyplom i drobny upominek. Komendantka hufca dh Monika Psujek podarowała czekolady.

To były naprawdę miłe chwile, wzruszające, podniosłe i zarazem radosne. Dom Kultury kolejny raz okazał się ważnym i potrzebnym miejscem dla lokalnej społeczności.

                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                  Justyna Michta