Warsztaty dla III klasy szkoły podstawowej.

W dniu wczorajszym tj. 9 maja, odbyło się spotkanie pedagoga z uczniami klasy III szkoły podstawowej. Przeprowadzone zostały zajęcia pt. „Radzenia sobie ze stresem” z cyku ABC EMOCJI.

Głównym celem zajęć było rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Uczniowie świetnie pracowali w grupach, wykazali bardzo duże zainteresowanie tematem.

Najatrakcyjniejszą częścią spotkania była część poświęcona ćwiczeniom rozładowującym stres (ćwiczeniom relaksacyjnym) i fizycznym.

Uczniowie wyszli z zajęć zrelaksowani.

Zajęcia przeprowadziła szkolna pedagog Pani Agata Mroczkowska.

 ABC EMOCJI

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach,
 • rozpoznawanie oznak stresu,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia,
 • poznanie metod relaksacji.

Metody pracy: mini wykład, dyskusja, praca indywidualna, ćwiczenia ruchowe, praca w grupie, zabawa, burza mózgów, techniki relaksacyjne.

Pomoce dydaktyczne: kartki papieru, arkusz papieru, kredki, ołówki.

Przebieg zajęć:

    I.            Czym jest stres?
Zapoznanie uczniów z informacjami na temat stresu .

 1. Parada pomysłów. Prowadzący spisuje myśli na arkuszu zbiorczym na temat: „Jakie sytuacje wywołują u ludzi stres?”

II.            Oznaki stresu.
Prowadzący dzieli grupę na 3 zespoły, każdy zespół tworzy listę oznak stresu jakie widoczne są u człowieka. Następnie wywiesza swoją listę w widocznym miejscu i podkreśla na czerwono objawy fizjologiczne, na zielono emocje, na żółto zachowania, na niebiesko sprawność myślenia.
OBJAWY FIZJOLOGICZNE: pocenie się, drżenie rąk i nóg.
SPRAWNOŚĆ MYŚLENIA: luki w pamięci, obsesyjne trzymanie się jednej myśli, trudności w koncentracji, zapominanie.
EMOCJE: lęk, nerwowość, złość, depresja, zamykanie się w sobie.
ZACHOWANIE: agresja, nerwowy śmiech, tiki nerwowe.

   III.            Gdzie mieści się mój stres?
Uczestnicy rysują kontury człowieka i zaznaczają na szablonie te miejsca na ciele, które najszybciej i najbardziej reagują na stres. Następnie każdy chodzi po pokoju prezentując grupie swoje miejsca stresu i ogląda szablony innych osób.

      IV.            Jak unikać stresu? Omówienie planszy – Sposoby unikania nadmiernego stresu:
– realistyczne wymagania,
– planowanie czasu nauki,
– zdrowy styl życia,
– dbanie o przyjaźnie.

   V.            Metody radzenia sobie ze stresem.
Wywieszenie planszy przedstawiającej metody radzenia sobie ze stresem:
– pozytywne myślenie,
– obrócenie trudnej sytuacji w żart,
– rozmowa z bliską osobą,
– ćwiczenia fizyczne,
– ćwiczenia relaksacyjne.

Głośno odczytujemy informacje z planszy i zapewniamy, że omówimy i doświadczymy każdą metodę.

Metoda I POZYTYWNE MYŚLENIE

 1. „Jes-tem su-per”
  Ćwiczenie podnoszące poziom pozytywnej energii w sobie.
  Stań prosto, kolana lekko zgięte. Pochyl się, a następnie dotknij dłońmi podłogi. Potem wyprostowując się powoli daj sobie klapsa w uda, po czym uderz się w piersi. Unosząc ręce nad głowę, zawołaj: JES-TEM SU-PER. Wołaj, energicznie klaszcząc. Ćwiczenie powtórz trzy lub cztery razy, za każdym razem wykonując je coraz szybciej.
 2. Licz swoje zalety.
  Pomyśl o swoich siedmiu pozytywnych cechach. Zapisz je na kartce. Następnie przekształć je w zaklęcia, pamiętając, aby miały one formę czasu teraźniejszego, np.
  – „Jestem silny i spokojny.”
  – „Jestem pełen energii i osiągam cele.”
  – „W każdej trudnej sytuacji ufam w swoje siły wewnętrzne.”

  Metoda IV ĆWICZENIA FIZYCZNE

 1. W sadzie.
  Stań na palcach lewej, a następnie prawej stopy i unosząc ręce wyobraź sobie, że zbierasz jabłka z drzewa.


Metoda V ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

 1. Odczuwanie siebie.
  Uczestnicy leżą wygodnie na dywanie, prowadzący wydaje grupie polecenia napinania – wytrzymania – i rozluźnienia kolejnych partii mięśni – począwszy od stóp, a skończywszy na mięśniach twarzy. Uczestnicy uczą się też spokojnego oddychania, dotleniającego cały organizm. Uczestnicy wolno (około5 sekund) wdychają powietrze, następnie wstrzymują oddech, po czym powoli wydychają powietrze. Ćwiczenie jest powtarzane kilka razy.

VII.            Zakończenie zajęć.

Warsztaty profilaktyczne dla gimnazjum.

Już po raz kolejny w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów, w tym roku dniu 29 kwietnia. Uczniowie gimnazjum odbyli zajęcia profilaktyczne, z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, narkotykowej oraz z zakresu agresji i przemocy. Zajęcia odbywały się z podziałem na grupy. Dla każdej grupy przeznaczone były dwie jednostki lekcyjne. Warsztaty dla uczniów prowadziła Pani Katarzyna Kudyba terapeuta uzależnień z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR. W szkole zostały przeprowadzone dwa moduły z całej serii szkoleń. Zajęcia:

„Szklana pułapka” – uzależnienia- dopalacze- alkohol

CEL: Trener na zajęciach poprzez ćwiczenia warsztatowe ukazuje m.in. mechanizm uzależnienia i jednocześnie rozprawia się z mitami i stereotypami związanymi z działaniem substancji psychoaktywnych. Istotnym punktem w programie jest uświadomienie uczniom ich prawa do odmowy, gdy pojawia się presja rówieśnicza. Zajęcia mają za zadanie podnosić samoocenę uczestników, która jest niezbędna do wyrażania własnych opinii w sposób nieskrępowany i asertywny. Kształtuje zdolność wyrażania prośby o pomoc, ukazuje znaczenie umiejętności aktywnego słuchania, podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji.

UCZEŃ PO WARSZTACIE:

 • Poznaje specyfikę mechanizmu uzależnienia

Ø Wie, że można uzależnić się od czynności (gry komputerowe, hazard, Internet, telefon)

 • Potrafi obalić stereotypy na temat narkotyków, alkoholu i ich działania
 • Zna skutki uzależnienia
 • Wie gdzie znaleźć pomoc w sytuacji zagrożenia
 • Zna techniki stawiania granic nie właściwym zachowaniom
 • Zna metody opierania się presji grupy rówieśniczej
 • Wie jak ważna jest komunikacja, w sytuacji trudnej, problemowej.

„Ja Wam pokażę” – agresja przemoc

CEL: Warsztat ma za zadanie budować szacunek do drugiej osoby, kształtować postawę tolerancji. Pokazać rolę frustracji, jako przyczyny zachowań agresywnych. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu profilaktyki agresji i przemocy. Trener wspólnie z uczniami poszuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie bywają agresywni i jak możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach.

UCZEŃ PO WARSZTACIE:

 • Zna i rozumie swoje emocje
 • Wie, co wywołuje w nim złość i potrafi ją rozładować
 • Umie rozróżnić zachowania agresywne od przemocy
 • Wie, że tolerancja w życiu każdego człowieka jest bardzo ważnym aspektem
 • Wie jak sobie radzić z trudnymi emocjami
 • Rozumie dlaczego jego reakcją będąc świadkiem agresji jest ważna
 • Rozróżnia „skarżenia” od informowania
 • Ma świadomość odpowiedzialności za swoje czyny i słowa
 • Wie, że przemoc istnieje również w świecie wirtualnym
 • Rozumie, że alkohol i inne substancje psychoaktywne wyzwalają zachowania agresywne.

Warsztaty zorganizowała Pani Agata Mroczkowska pedagog szkolny.