Warsztaty profilaktyczne

W dniach 24 – 27 kwietnia odbyły się w szkole warsztaty psychologiczne dla gimnazjum oraz klas 4-6 szkoły podstawowej.

Warsztaty prowadziła pani psycholog Monik Wolińska z pracowni profilaktycznej KROKUS z Krakowa.

Zajęcia miały formę warsztatów. Klasy gimnazjalne realizowały tematy: Trening asertywności. Motywacja do nauki- techniki aktywnej nauki. Zarządzanie czasem.

W szkole podstawowej zajęcia również miały formę warsztatów. Tematy realizowane na zajęciach to: Kompetencje emocjonalne. Komunikacja interpersonalna.

Uczniowie bardzo pozytywnie przyjęli zajęcia. Aktywnie w nich uczestniczyli. Mam nadzieję, że przełoży się to na wzrost motywacji naszych uczniów do nauki oraz lepsze zarządzanie czasemJ

Agata Mroczkowska – pedagog