PROFILAKTYKA W NASZEJ SZKOLEJ

Od połowy października rozpoczął się w naszej szkole cykl spotkań profilaktycznych zaplanowanych na rok szkolny 2016/2017. I tak w dniu 18 października spotkałam się z uczniami gimnazjum na pogadance pt: „Dlaczego czasem warto mówić NIE?”.

Profilaktyka w Naszej Szkole