Cyberprzemoc – zagrożenia płynące z Internetu

W dniu 16 maja odbyły się w szkole, zgonie z zaleceniami Kuratorium Oświaty w Warszawie, spotkania uczniów z policją. Do szkoły przyjechał asp. Sławomir Janowiec i przeprowadził zajęcia pt. „ Cyberprzemoc – zagrożenia płynące z Internetu”. Zajęcia przeprowadzone były w grupach tak, aby uczniowie mieli możliwość jak najlepiej przyswoić treści przekazywane na zajęciach. Zajęciami objęci zostali uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i I – III gimnazjum. Dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej zajęcia o takiej samej tematyce przeprowadzi pedagog szkolny w tym tygodniu.

Agata Mroczkowska pedagog szkolny