Zuchy i harcerze przekazują Betlejemskie Światełko Pokoju:

  • 18 grudnia dwóch harcerzy z dh hm Anną Sakowską panu wójtowi gminy Baranów dla pracowników Urzędu i mieszkańców gminy,
  • 18 grudnia dwóch harcerzy z dh hm Anną Sakowską pani dyrektor DPS
    w Bramkach dla pracowników i mieszkańców Domu

hm Anna Sakowska