Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

05 października w godzinach 17.00-19.00 w naszej szkole odbył się Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Dzwoniec 2017”. Na spotkanie przybyły zuchy z Gromad: „Orły” i „Jeżyki” oraz harcerze z I DHS im. Zośki, II DH im. Rudego, VII DH im. Kamyka pod opieką: hm Anny Sakowskiej, pwd Elżbiety Sakowskiej i dh Justyny Michty.
Celem przeglądu było rozpowszechnienie piosenek harcerskich i turystycznych, propagowanie śpiewu oraz integracja środowiska harcerskiego i szkolnego. Reprezentanci naszych drużyn i gromad wystąpili na górnym korytarzu i zaprezentowali kilka znanych piosenek. Uczyliśmy się również nowszych piosenek, m.in. „przywiezionych” z obozu letniego. Pomiędzy występami odbywały się pląsy i zabawy integracyjne. Nie zabrakło również belgijki, która po krótkim ćwiczeniu wypadła naprawdę nieźle, a ponieważ wyczerpała niejednego, więc wszyscy z ochotą pokrzepili się słodkim poczęstunkiem.
To było dobre spotkanie, obfite w pozytywne emocje. Zakończyliśmy je wspólnym zdjęciem oraz kręgiem z iskierką przyjaźni.
Jesteśmy dumni i zadowoleni z podjęcia nowej inicjatywy. Postaramy się zorganizować
w przyszłym roku II Przegląd.

                                                                                                                Justyna Michta