Przegląd piosenki harcerskiej i patriotycznej

We wtorek, 20 listopada 2018, w godz.17.00 – 19.00 w naszej szkole odbył się II Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej przygotowany przez dh Justynę Michta. W tym roku Przegląd był jedną z imprez w ramach akcji „Sto na sto” przygotowanych w stulecie niepodległości naszej ojczyzny. Wzięły w nim udział wszystkie drużyny harcerskie z instruktorami: dh Justyną Michta, dh Anną Sakowską, dh Piotrem Kamińskim, gromada zuchów Jeżozwierze z dh Elą Sakowską oraz grupa uczniów ze SP w Golach z dh Kasią Łażewską. Przegląd rozpoczął się katechizmem polskiego dziecka Bełzy, potem były i pląsy i piosenki przygotowane przez każdą drużynę. Obejrzeliśmy patriotyczne przedstawienie przygotowane przez koło teatralne z kl. III i IV pod kierunkiem pani Anety Krasińskiej. Był i słodki poczęstunek zasponsorowany przez Stowarzyszenie Wspólny Cel z Bramek, za co składamy serdeczne podziękowanie.

Wszystkie występujące zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.

hm Anna Sakowska