W dniach 4-17 lipca 2016r.  22 harcerzy i zuchów oraz 2 instruktorów wzięło udział w obozie harcerskim. Obóz miał fabułę „Na tropie”, nasza drużyna przyjęła nazwę „W-14”, a zastępy „Antymafia” i „Aniołki Charliego”. Bardzo nam się podobały gry terenowe i zabawy obozowe.

 

Anna Sakowska