Harcerska Msza Święta

7 maja 2017r o godz.12.00 w kościele p/w św. M. M. Kolbe w Bramkach odbyła się uroczysta Harcerska Msza Święta sprawowana w intencji zuchów, harcerzy i instruktorów z drużyn
i gromad działających przy Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli. W mszy uczestniczyły zuchy, harcerze, instruktorzy z Bożej Woli oraz ich rodzice. Nabożeństwo sprawował ksiądz proboszcz Grzegorz Wieteska.

   Msza święta rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem proporców i odśpiewaniem Hymnu Harcerskiego. Harcerze i zuchy prowadzili Modlitwę Powszechną, zanieśli ofiary do Ołtarza: krzyż harcerski, jako symbol najwyższych ideałów, chustę harcerską, jako znak wspólnoty, serce – symbol gotowości do przyjaźni i braterstwa, chleb, wodę i wino – źródła jedności rodziny harcerskiej oraz Światło.

   Podczas mszy ksiądz proboszcz poświęcił proporzec II Drużyny Harcerskiej im. Rudego ufundowany przez Radę Rodziców naszej szkoły oraz krzyże harcerskie i znaczki zucha, a po Eucharystii miało miejsce uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie dla ośmiu harcerzy z VII Drużyny Harcerskiej im. Kamyka prowadzonej przez dh Justynę Michta oraz Obietnica Zuchowa dla zuchów z gromad zuchowych „Szybkie Orły” i „Jeżyki” z Bożej Woli prowadzonych przez druhny Kasię Łażewską i pwd Elę Sakowską. Obrzęd Przyrzeczenia
i Obietnicę prowadziła i przyjęła zastępczyni komendantki hufca phm Katarzyna Cackowska, a harcerze zaśpiewali piosenkę „Harcerskie ideały”.

   Msza święta zakończyła się obrzędową „Modlitwą Harcerską” i wyprowadzeniem proporców, po czym wszyscy przeszli do kaplicy Oratorium, gdzie czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców zuchów i harcerzy. Goście wspólnie z harcerzami i zuchami śpiewali piękne harcerskie piosenki przy dźwiękach gitary.  

  

hm Anna Sakowska