Harcerska Msza Święta

W niedzielę, 25września 2016 r o godz. 11.30 w kościele p/w św. Trójcy w Błoniu miała miejsce Harcerska Msza Święta sprawowana, jako uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego 2016/2017 w hufcu ZHP Błonie. W mszy św. wzięli udział harcerze, zuchy, instruktorzy i seniorzy z hufca ZHP Błonie skupiającego środowiska harcerskie z gmin: Leszno, Kampinos, Ożarów, Błonie, Baranów. Wśród nich byli harcerze z I DH im. Zośki i II DH im. Rudego z Bożej Woli z rodzicami.Uroczystą Mszę uświetnili swą obecnością burmistrz Błonia p. Z. Reszka oraz seniorzy – instruktorzy harcerscy z Błonia. Podczas tej uroczystej Mszyczworo harcerzy złożyło Przyrzeczenie Harcerskie. Msza św. zakończyła się Modlitwą Harcerską. Następnie wszyscy przeszli cmentarz, gdzie złożyliśmy kwiaty na grobie patrona hufca – druha harcmistrza Edwarda Przybysza.

Uroczystość zakończyła się wspólnym kręgiem, obrzędowym Bratnim Słowem i tradycyjną iskierką przyjaźni.

harcmistrz Anna Sakowska,

drużynowa II Drużyny Harcerskiej im. Rudego w Bożej Woli