Strona internetowa ZHP

W szkole działają dwie drużyny harcerskie:

I DHS im. Zośki – prowadzi drużynowa dh Dorota Rokicka,

II DH im. Rudego – prowadzi drużynowa hm Anna Sakowska, przyboczną jest dh Ola Dziubak.

Drużyny należą do;

·         Szczepu Harcerskiego im. Małego Powstańca w Płochocinie,

·         Hufca ZHP Błonie,

·         Chorągwi stołecznej ZHP im Bohaterów Warszawy

 

II DH im. Rudego

Drużyna liczy 20 osób. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godz. 14.00 – 15.00.

Wszyscy mają otwartą próbę na harcerza – przygotowują się do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

Na zbiórkach uczą się gier, pląsów i piosenek harcerskich, poznają historię ZHP, symbolikę i elementy musztry harcerskiej, samarytankę, Prawo Harcerskie.

Działania drużyny:

 1. Udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka i Harcerskiej Olimpiadzie Uśmiechu i Humoru w Płochocinie pomyślanej jako start harcerski.
 2. Udział w 55. Rajdzie Palmiry na trasie Zaborów – Pociecha – Palmiry.
 3. Zorganizowanie Wieczoru Wróżb Andrzejkowych.
 4. Wykonanie gazetek Prawa dziecka i Iskierka Przyjaźni.
 5. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Żbikowie – przekazanie zebranych wcześniej darów dla mieszkanek DPS.
 6. Udział w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze Polowej w Warszawie.
 7. Przekazanie BŚP mieszkańcom i dyrekcji DPS w Bramkach.
 8. Przekazanie BŚP ks. Proboszczowi z Bramek.
 9. Wigilia Harcerska w Płochocinie.
 10. Udział w Wigilii Gminnej w Błoniu – przekazanie BŚP staroście powiatu Warszawa – Zachód, burmistrzowi miasta i gminy Błonie, ks. Dziekanowi dziekanatu błońskiego, księżom proboszczom z parafii błońskich.
 11. Przekazanie BŚP dyrekcji Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli.