Betlejemskie Światło Pokoju już jest na naszym terenie!

Dzisiaj, 12 grudnia 2016, w poniedziałek siedmiu przedstawicieli wszystkich gromad zuchowych, drużyn harcerskich i starszoharcerskich z dh Justyną Michta i Anną Sakowską wzięło udział w uroczystości przekazania BŚP w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

W środę 14 grudnia BŚP będzie przekazane panu wójtowi gminy Baranów.

W czwartek Światełko będzie przekazane panu burmistrzowi Błonia.

W niedzielę 18 grudnia, podczas mszy św. o godz. 12.00 w obecności wszystkich harcerzy i zuchów Betlejemskie Światło Pokoju będzie przekazane na ręce księdza proboszcza parafii Bramki.

W czwartek 22 grudnia harcerze przekażą BŚP na ręce pani dyrektor społeczności szkolnej.

 

hm Anna Sakowska