Betlejemskie Światło Pokoju już jest w Bożej Woli

W niedzielę 17 grudnia 2017 r pięciu harcerzy oraz trzech instruktorów: Anna Sakowska, Justyna Michta, Adrian Iwaniuk ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli wzięło udział w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Harcerze wzięli udział w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. kardynała Kazimierza Nycza. Światełko zostało przywiezione do katedry z Zakopanego przez harcerzy z 53 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, gdzie zostało przywiezione przez skautów słowackich. Następnie komendantka chorągwi przekazała Światełko ks. Kardynałowi i przedstawicielom hufców Chorągwi Stołecznej ZHP. Światło zostało przewiezione do Bożej Woli, a w kolejnych dniach będzie przekazane wszystkim, którzy zechcą spędzić wigilijny wieczór przy jego blasku.

harcmistrz Anna Sakowska