W Muzeum Powstania Warszawskiego

W poniedziałek 19 grudnia uczniowie klasy piątej z wychowawczynią i panią Wiesławą Denisiewicz uczestniczyli w lekcji muzealnej „Konspiracja. Mały Sabotaż” w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Lekcja przeprowadzona w sali Małego Powstańca, zwiedzaliśmy zakątki Muzeum związane z tematem. Na zakończenie przeszliśmy prawdziwą repliką kanałów.

Anna Sakowska