Wycieczka do Teatru Buffo

02 listopada odbyła się wycieczka do teatru Buffo. 45 uczniów z klas 7-III gimnazjum udało się na spektakl „Dziady” wyreżyserowany na podstawie dramatu Adama Mickiewicza.

Dzięki znakomitej grze aktorskiej oraz efektom akustycznym uczniowie pochłonięci byli sztuką i, jak sami przyznali, lepiej zrozumieli dzieło Mickiewicza – obowiązkową lekturę w II etapie edukacyjnym. Akcja na deskach teatru była bardzo przekonująca, niejednego widza przeniknął dreszczyk emocji. Podziwialiśmy ekspresję aktorską oraz skromną, ale znakomicie przemyślaną scenografię.

Termin wyjazdu trafnie wybrano, ponieważ utwór dotyczy dawnej uroczystości obchodzonej na Litwie na pamiątkę dawnych przodków około dnia zadusznego.

Uczniowie bardzo dobrze przyjęli sztukę. Odpowiednio zachowywali się w teatrze. Byli stosownie ubrani, co świadczyło o dobrych manierach i znajomości etykiety.

Opiekę podczas wyjazdu świadczyli nauczyciele: p. Justyna Michta, p. Urszula Pomarańska, p. Piotr Kamiński.