Wycieczka do Kowna i Wilna – Litwa

W dniach 21-22-23 maja 2018 czterdzieści dwoje dzieci z klas: szóstej, siódmej
i drugiej gimnazjum z czterema opiekunami: A. Sakowską, W. Denisiewicz, T. Mariańskim i P. Kamińskim wzięło udział w trzydniowej wycieczce na Litwę. Szukaliśmy śladów wielkiego poety Adama Mickiewicza. Zwiedziliśmy zabytki Kowna, pięknie położony zamek w Trokach. Drugiego dnia już w Wilnie obejrzeliśmy cmentarz na Rosie, gdzie położyliśmy kwiaty na grobie marszałka Piłsudskiego i jego matki. Zwiedziliśmy unikalny kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Muzeum Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, weszliśmy na górę Trzech Krzyży, obejrzeliśmy Ratusz i Archikatedrę, a na koniec centrum rozrywkowo-handlowe Akropolis z przepięknym lodowiskiem wewnątrz. Wieczorem grupa zapaleńców wjechała na obrotową Wieżę Telewizyjną, gdzie z wysokości 165 m podziwialiśmy panoramę Wilna. Ostatniego dnia zobaczyliśmy cudowną Ostrą Bramę, kościół św. Teresy, kościół św. Stanisława, zabytki St
arówki.

Anna Sakowska