23.11.17r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Bożej Woli chór przygotowany przez p. Karine Juraga – Horosz wystapił z repertuarem patriotycznym przed rodzicami uczniów oraz społecznością lokalną. Po występie chóru uczestnicy spotkania wspólnie muzykowali i śpiewali piesni i piosenki patriotyczne. Krótkie informacje o pieśniach przedstawiła p. Justyna Michta, a także komponowała przy śpiewie. Spotkanie dało możliwość radosnego wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych i integracji społeczności szkolnej i lokalnej.

p. Karina Juraga – Horosz