10 listopada 2019r. chór szkolny pod dyrekcją pani Kariny Juragi-Horosz wystąpił w kościele św. Jakuba w Warszawie na Tarchominie.Zaprezentowany repertuar nawiązywał do 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykonane pieśni pochodziły z różnych okresów historii naszej ojczyzny, także z czasów współczesnych.

Cytując ks. Proboszcza Andrzeja Kowalskiego, występy chóru ze Szkoły Podstawowej w Bożej Woli, stały się już tradycją, gdyż po raz trzeci odwiedziliśmy to miejsce z podobnym repertuarem.

Występy te są dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ jest to koncert, na który przychodzą dzieci i osoby niepełnosprawne ze swoimi rodzinami. Ich zaangażowanie, chęć włączenia się do wspólnego śpiewu oraz radość i gromkie brawa po naszym, dają nam ogromną satysfakcję i motywację do dalszej pracy.

Po podziękowaniach i gratulacjach chórzyści zostali ugoszczeni poczęstunkiem zorganizowanym przez ks. Proboszcza.

Przejazd chórzystów i opiekunów busem sfinansował Urząd Gminy w Baranowie.

Podziękowania składamy również rodzicom Państwu Choromańskim i Państwu Kowalczykom, którzy osobiście dowieźli swoje pociechy na koncert.

Kariny Juragi-Horosz