Wyślij wiadomość do przyszłości

            Od XIX wieku ludzie świadomie zostawiają ślady swojego życia dla przyszłych pokoleń. To tzw. kapsuła czasu – pojemnik lub miejsce, w którym umieszcza się różne przedmioty i ukrywa podczas ważnych wydarzeń, jak np. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę. Historycy uważają, że notatki, zdjęcia, dokumenty podnoszą wartość kapsuły czasu. My również pokusiliśmy się o takie wysłanie wiadomości do przyszłości.

            07 XI 2016 roku uczniowie klasy II a gimnazjum z p. Justyną Michtą zakopali kapsułę czasu. W słoju umieścili zapisane na lekcji języka polskiego informacje na temat: „Wyobraź sobie siebie za 10 lat. Opisz swoje plany, zamiary, marzenia”.

Gimnazjaliści potraktowali to zagadnienie poważnie i sięgnęli w wyobraźni do czasu, gdy skończą studia, podejmą pracę, założą rodziny, otworzą firmy, będą budować domy, kupować mieszkania, nagrywać płyty, szkolić drużyny piłkarskie i spotykać się z przyjaciółmi. Niektórzy wyjadą za granicę, inni osiądą na stałe w Polsce. Czy Unia Europejska nadal będzie istniała? Kto spełni swe marzenia? Czyje plany się ziszczą?

Zobaczymy w 2024 roku, kiedy to grupka naszych absolwentów powróci na moment do szkoły w Bożej Woli i odnajdzie zakopaną kapsułę czasu oraz skonfrontuje swoje wizje z listopada 2014 roku z rzeczywistością 2024 roku.

Do tego czasu muszą pracować na co dzień i wypełniać swoje uczniowskie obowiązki, bo to pierwszy krok do realizacji pięknych planów i spełnienia marzeń.