19 listopada w naszym kościele parafialnym w Bramkach odbył się Pierwszy Dekanalny Przegląd Piosenek Religijnych. Wystąpiły 3 zespoły, w tym nasz chór parafialny, do którego należą uczniowie Szkoły Podstawowej w Bożej Woli, absolwenci tejże szkoły oraz seniorzy z Uniwersytetu III Wieku. Chór jest bowiem międzypokoleniowy, co ubogaca wszystkich i utrwala naturalne relacje w społeczeństwie, gdzie starsi dają dobry przykład, a młodsi z kolei wprowadzają nową energię i radość życia.

 

Drugim zespołem była Grupa Papieska złożona w większości z absolwentów naszej szkoły. Ich sukcesy, pomysły na życie i ścieżki rozwoju bardzo nas radują oraz wzmacniają świadomość, że zaszczepione dobro i mądrość życiowa nie idą na marne. Grupa Papieska powstała na okoliczność Światowych Dni Młodzieży i nadal działa aktywnie. Młodzież planuje wyjazd na ŚDM do Panamy.

Religijne spotkanie uświetnił występ scholi „Kędziorki” z Kampinosu, która, choć w okrojonym składzie, to wystąpiła rewelacyjnie i przy akompaniamencie gitary klasycznej i elektrycznej dała dowód wspaniałego przygotowania i umiłowania muzyki.

Takie spotkania integrują społeczność lokalną, ale dają także szansę poznania zespołów z sąsiednich miejscowości. Można wymienić się doświadczeniami, wrażeniami i w niejednym zaszczepić zainteresowanie muzyką. Kolejny przegląd planujemy na przyszły rok.

                                                                                                          Justyna Michta