KARTA KLASYFIKACYJNA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „WSPÓLNY CEL” zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat (szkoła podstawowa)
do wzięcia udziału w   Akcji Letniej o charakterze zajęć świetlicowych.
W ramach Akcji letniej przewidujemy organizację zajęć w okresie od 25.06 do 06.07.2018 r.

W programie zajęć przewidziane są między innymi:
– zajęcia plastyczne, – gry i zabawy sportowe
– gry i zabawy integracyjne, – konkursy w ramach których dzieci będą mogły zaprezentować swoje zdolności i zainteresowania,
– zabawy ruchowe przy muzyce, itp.                                                              
W turnusie odbędą się dwie wycieczki. Dzieci będą przebywać pod opieką wychowawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi.                                                            
Miejsce i godziny zajęć: Zajęcia odbywać się będą w terminie wymienionym powyżej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w Szkole im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli.                                                                                                     
 Koszty organizacji zajęć : Koszty organizacji Akcji letniej zostaną pokryte przez Gminę Błonie i Gminę Baranów oraz Stowarzyszenie „WSPÓLNY CEL”.
Uczestnicy zajęć proszeni będą o dokonanie wpłaty na cele statutowe Stowarzyszenia w wysokości 50 złotych.                            
Zapisy: Zgłoszenia chętnych do udziału w organizowanych zajęciach przyjmowane będą od 9 maja do 23 maja 2018r.
Zapisy prowadzi Pani Anna Sakowska w Szkole w Bożej Woli w godz. od 8.00 do 16.00.
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Wielogórska pod numerem telefonu 509 113 801 od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 18.00                            
UWAGA !!!                                                                                             
Ze względów organizacyjnych (zawarcie ubezpieczenia, zamówienie odpowiednich autokarów oraz zatrudnienie opiekunów) prosimy zainteresowanych o zgłaszanie udziału i dokonywanie zapisów. Ponieważ chcemy, aby jak największa grupa dzieci mogła brać udział w zajęciach bardzo prosimy o wcześniejsze zapisywanie się.

Dzieciom, które zgłoszą się po 23 maja nie gwarantujemy udziału
w zajęciach.