Pamiętamy o Patronie naszej szkoły

W miniony czwartek, 28 lutego, uczestnicy koła teatralnego oraz chóru zaprosili społeczność uczniowską na inscenizację upamiętniającą postać ks. Jana Twardowskiego, który od 2005 roku jest Patronem naszej szkoły. W styczniu obchodziliśmy 12 rocznicę jego śmierci i w związku z tym chcieliśmy przybliżyć wszystkim sylwetkę twórczą księdza.

Recytatorzy krótko przedstawili elementy biografii oraz wiersze Patrona, zaś aktorzy odegrali sceny z życia rodzinnego młodego Jana aż do czasów, gdy przyjął święcenia kapłańskie, a później został rektorem w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie.

Obok elementów tańca aktorów i fragmentów muzyki poważnej w inscenizacji znalazły się również piosenki z tekstami ks. Twardowskiego w wykonaniu szkolnego chóru, któremu akompaniowała p. Karina Juraga – Horosz.

Przedstawienie nagrodzone zostało oklaskami, a przywołane przez p. Dyrektor wspomnienia dotyczące jej spotkań z księdzem Janem sprawiły, że społeczność uczniowska na nowo odkryła postać Patrona.

ANETA KRASIŃSKA