III Eko – Piknik Rodzinny oraz Gminny Dzień Dziecka odbył się 4 czerwca br. na terenie naszej szkoły. Przybyło wielu gości oraz dzieci z rodzicami, którzy świetnie się bawili. Byli wśród nas ludzie, których pasją jest wielka aktywność społeczna i z tego czerpią siłę i radość. Wiele firm obdarowało nas swoimi produktami. Należą się podziękowania dla nich wszystkich, a są to: Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Bożej Woli, Urząd Gminy w Baranowie z Panem Wójtem Andrzejem Kolkiem na czele. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie i Szkolna Biblioteka z Bożej Woli, Pan Norbert Getter – Fotografia, Firma Stema Polska – Pani Małgorzata Nowakowska i Leszek Stelmach, Ochotnicza Straż Pożarna z Bożej Woli, Sołectwo Bramki, Firma Bakoma, Firma Remondis, Firma MLK Recykling, Firma Dawtona. Należy również wspomnieć o kadrze pracowników szkoły w Bożej Woli, która aktywnie pracowała na boisku, w szkole i w terenie. Prowadzącym w tym dniu był Pan Robert Błaszczyk, który na bieżąco informował o wynikach przeprowadzanych konkursów oraz sportowych rozgrywek międzyszkolnych. Na szczególne wyróżnienie zasługują drużyny sportowe z Bożej Woli, które na rozgrywane cztery dyscypliny sportowe zdobyły trzy pierwsze miejsca. Gratulujemy i dziękujemy Panu Wójtowi Andrzejowi Kolkowi za ufundowanie pięknych pucharów.