Zasady Wewnątrzszkolnego oceniania

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania. Rozdział  IV b –  Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów § 23a. 1.  Ocenianiu podlegają: 1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2)    zachowanie ucznia. 1a. […]