Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Żbikowie

We wtorek, 8 grudnia 2015r, siedmioosobowa grupa harcerzy z II Drużyny Harcerskiej im. Rudego z Bożej Woli odwiedziła niepełnosprawne dziewczynki w Domu Pomocy Społecznej w Żbikowie. Zawieźli im dary ofiarowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Były to zabawki, środki czystości, słodycze, odzież. Dom zamieszkuje 93 mieszkańców. Opiekują się nimi Siostry Benedyktynki Samarytanki. Siostra dyrektorka podziękowała w imieniu podopiecznych za dary serca, ofiarowała oryginalną gwiazdę wykonaną własnoręcznie przez dziewczynki oraz zaprosiła na styczniowe Jasełka w wykonaniu mieszkańców.

Anna Sakowska