Tytuł laureata

14 listopada 2017 r. w naszej szkole została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna. Celem olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat

wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu. Uczniowie przez 2 miesiące przygotowywali się pod opieką p. Justyny Michty, omawiając „Mitologię” Jana Parandowskiego. Olimpiada sprawdza bardzo szczegółowo znajomość tej lektury. Niejeden uczeń już się przekonał, że na teście pojawiają się pytania z różnych niuansów
i szczegółów, na które często nie zwraca się uwagi. Trudność była tym większa, iż test dotyczył wielorakiego wyboru. W sumie można było zdobyć 240 punktów.

W konkursie wzięli udział siódmoklasiści: Wojciech Mierzejek( 178 punktów), Karolina Chruślicka ( 158 pkt) i Zuzanna Bogusz ( 118 pkt) oraz piątoklasiści: Julia Bosacka (236 punktów), Aleksandra Gąsińska ( 206 punktów) i Amelia Kubiak ( 170 punktów).

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy wykazali się bogatą wiedzą i przyczynili się do promowania szkoły. Warto podkreślić, że w skali kraju w konkursie wzięło udział 3646 uczniów z klas 4-6 oraz 2935 z klas 7 i gimnazjum.

Bardzo dobry wynik zdobyła Aleksandra Gąsińska – w skali kraju 17 miejsce. Najlepszy wynik osiągnęła Julia Bosacka, która już drugi raz uczestniczyła w Mitologicznej Olimpiadzie Polonistycznej. W tym roku sięgnęła po tytuł laureata, zajęła 2. miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

.P1200942

                                                                                                          Justyna Michta