W czwartek 5 stycznia w naszej szkole odbyło się szkolenie z ratownictwa medycznego. Szkolenie prowadził pan Przemysław Kober – student IV roku medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W szkoleniu uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, w jaki sposób mogą pomóc osobie, która uległa wypadkowi.

Dzieci poznały kolejne kroki postępowania podczas udzielania pomocy poszkodowanemu. Uczyły się, jak należy ułożyć nieprzytomną, oddychającą osobę w bezpiecznej pozycji bocznej. Każe dziecko mogło praktycznie przećwiczyć kolejne czynności. Dzieci bardzo dobrze radziły sobie z ułożeniem poszkodowanego w bezpiecznej pozycji bocznej.

Szkolenie miało na celu oswojenie dzieci z trudną sytuacją, jaką jest wypadek, a także uwrażliwienie na niesienie pomocy i reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia innych.

Planujemy powtarzanie tego typu szkoleń.

Serdecznie dziękujemy panu Przemysławowi Koberowi za poświęcony czas, instruktaż i cenne uwagi.

Zofia Kosicka

I pomoc

 

I pomoc 1