Święto Niepodległości

10 listopada w Zespole Szkół w Bożej Woli odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Scenariusz stworzyły wspólnie pani Dorota Rokicka – nauczyciel historii i pani Karina Juraga – Horosz – nauczyciel muzyki. Występ rozpoczęliśmy od zaśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Potem przypomnieliśmy sobie historię rozpadu państwa polskiego i tęsknoty za wolnością przez 123 lata. Wysłuchaliśmy wierszy: „ Polska”, „Niepodległość”, „11 Listopada” „Ojczyzno” i utworów muzycznych: „Moja piosnka” The Press, „Rota”, „I Brygada”, Tęskno mi Panie” i „Polsko”. Ciekawe menu poetycko – muzyczne sprawiło, że młodzież wysłuchała akademii z uwagą, nostalgią ale i uśmiechem.