Ślubowanie klasy pierwszej to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli. W tym roku miało ono miejsce 18 października i było połączone z obchodami Dnia Nauczyciela. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Do Ślubowania uczniowie przygotowani byli doskonale.

Wielki turniej wiedzy, zręczności i umiejętności zdali na szóstkę. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Danuta Świerczyńska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani dyrektor, dotykając kredką – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Na pamiątkę Ślubowania uczniowie dostali Dyplomy Pasowania na ucznia klasy pierwszej. Pan Wójt Andrzej Kolek ufundował dzieciom pobyt w Sali Zabaw Fiku Miku i wręczył prezenty. W tym dniu prezentom nie było końca, uczniowie klasy
II również obdarowali swoich młodszych kolegów i koleżanki prezentami.

Za otrzymane prezenty Uczniowie klasy I bardzo dziękują panu wójtowi Andrzejowi Kolkowi oraz starszym kolegom i koleżankom z klasy II.

Grażyna Jodłowska