Profilaktyka w szkole;)

Profilaktyka                W dniach 7 i 8 marca 2018 roku w naszej szkole odbyły sie warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas 1-7.

Tematem zajęć w klasach 1 – 4 były emocje. Uczniowie dowiedzieli się: jak sobie radzić z trudnymi emocjami takimi jak złość i agresja? To pytanie zadaje sobie każdy. Uczniowie mają ciągle problem z ich odczytywaniem, rozumieniem i komunikacją. Nastrój, afekty, namiętności i sentymenty przeciwstawia się rozumowi, który jest logiczny i świadomy. Jak natomiast okiełznać coś, co jest nieuchwytne, niezrozumiałe, subiektywne i często nieświadome? Jak kontrolować emocje? Czy człowiek trafnie definiuje swoje odczucia i stany emocjonalne, jak: radość, smutek, gniew, złość, rozczarowanie, zazdrość, zawiść czy irytacja? Czy umiemy radzić sobie, gdy dopadają nas zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje? Na czym polega inteligencja emocjonalna?

 

Klasy 5 – 7 miały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień pt.; „Nie daj się wciągnąć”.

Uczniowie pracowali w systemie warsztatowym, każda klasa miała 90 minut zajęć czyli dwie jednostki lekcyjne. Zajęcia prowadzili wyspecjalizowani terapeuci uzależnień z pracowni szkoleniowej Krokus z Krakowa.

Profilaktyka ogólnie rozumiana jest jako: „działanie i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom; ogólnie: stosowanie różnych środków zapobiegawczych w celu niedopuszczenia do wypadków, uszkodzeń, katastrof itp.” (Mały Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997). Można więc przyjąć, że profilaktyka to odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawianiu się i/lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska, w konkretnej społeczności. Jest też jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji lub choćby ograniczania.

Działalność profilaktyczna szkoły wynika z rozporządzeń, Statutu oraz troski o dobro i prawidłowy rozwój dzieci.

Warsztaty zostały całkowicie sfinansowane przez GOPS w Baranowie. Bardzo dziękujemy pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halinie Tomczyszyn za owocną współpracę. Pani Tomczyszyn w tej dziedzinie wspiera naszą szkołę już od kilku lat.

Serdeczne podziękowania również dla Pana Wójta Andrzeja Kolka za sfinansowanie warsztatów.

pedagog
Agata Mroczkowska